• Lyse Elnett AS delegerte bort lovpålagte oppgaver, DSB mener Lyse gjorde det for økonmiske motiver. Pål Christensen

Lyse Elnett AS fikk bot på 750.000 kroner

Lyse Elnett AS delegerte bort lovpålagte oppgaver, DSB mener Lyse gjorde det for økonomiske motiver.