• Kristian Jacobsen
    Galleri

Politiets Fellesforbund ber om å få bere våpen på Stavanger lufthavn

Ei lovendring 1. juli opna for at politiet får bere våpen på utsatte stader. Politiets Fellesforbund meiner væpna politi på Gardermoen gir auka risiko ved Stavanger lufthavn.