• – Det kan veldig godt hende at det bør bli enklere å få utsett skulestart for elevar som er fødde seint på året og som i tillegg er umodne for alderen sin, seier forskar Kjersti Lundetræ. Jarle Aasland

Store skilnader mellom born fødde tidleg og seint på året

STAVANGER: Etter fire år på skulen, hadde elevar fødde i januar tydeleg betre leseferdigheiter enn elevar fødde desember, fann forskarar ved Lesesenteret på UiS.