Nå blir det lettere å straffe foreldre som ikke samarbeider

- Tvangsbotens størrelse vil være avhengig av flere forhold, men den må i alle tilfeller settes så høyt at den fungerer som et effektivt sanksjonsmiddel, sier advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup. Foto: Jonas Haarr Friestad

OSLO: I en fersk kjennelse fra Høyesterett senkes terskelen for bruk av tvangsbot i samværssaker.

Les hele saken med abonnement