Rapport: Ikke ulovlig gjengjeldelse mot varslere

Revisjonsfirmaet KPMG konkluderer i en rapport med at Stavanger kommune håndterte en varslingsak ved et bofellesskap i 2014 forsvarlig, og at varslerne ikke ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse.

Boforholdene ved et kommunalt bofellesskap i Stavanger fikk stor oppmerksomhet våren 2017. En ekstern gransking konkluderer med at varslingsaken ble håndtert på en forsvarlig måte av kommunen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Dette skriver Stavanger kommune på sin hjemmeside.

Det var rådmann Per Kristian Vareide som bestilte en ekstern gransking etter at han i juni mottok en epost fra ansatte ved bofellesskapet. I eposten rettet et ukjent antall ikke navngitte ansatte kritikk mot kommuneledelsen håndtering av flere års varsling om arbeids- og boforholdene ved bofellesskapet. Eposten var en reaksjon på rådmannens forslag om å avvikle bofellesskapet.

Det ble blant annet fremsatt påstander om «massiv gjengjeldelse» mot en varsler etter varslingsaken, som startet i 2014.

Les også

Rådmannen hyrer granskere til å se på betent varslersak

Les også

Mye gikk galt i bofellesskap preget av rus og bråk

29 personer intervjuet

KPMG har sammen med Advokatfirmaet Haavind undersøkt forhold knyttet til arbeidsmiljøet, framsatte varsler, iverksatte tiltak og kommunikasjon med ansatte. 29 personer er intervjuet. Tjenestetilbudet til brukerne eller HMS-systemet er ikke undersøkt.

Rådmann Per Kristian Vareide sier at påstanden om at varslere i kommunen er blitt utsatt for massiv gjengjeldelse, utløste en undersøkelsesplikt.

- Jeg er tilfreds med at rapporten konkluderer med at Stavanger kommune har håndtert varslene forsvarlig, og at det ikke finnes grunnlag for påstanden om gjengjeldelse. Det viser at våre varslingsrutiner og måten vi har håndtert saken på har vært i henhold til lov og regelverk. Jeg er også glad for at KPMG påpeker forbedringsområder for kommunen, slik at vi kan bli enda bedre på å håndtere varsler i fremtiden, sier Vareide til kommunens hjemmeside.

KPMGs konklusjoner er som følger:

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet var på et forsvarlig nivå vår/sommer 2016 etter at mange tiltak var gjennomført etter varslingen. Det ble jobbet systematisk med pålegg fra Arbeidstilsynet som gradvis ble lukket.
  • Håndteringen av varslet var forsvarlig fra kommunens side. Faktaundersøkelsen var et rimelig tiltak og i tråd med Arbeidstilsynets anbefalte håndtering av varslingssaker.
  • De ni varslerne oppfylte kravet til forsvarlig varsling 24. november 2014, det gjelder også varslingen til Arbeidstilsynet og i Stavanger Aftenblad.
  • Kommunens sykefraværsoppfølging og håndtering av konfliktforholdene overfor de to mest sentrale varslerne var ikke kritikkverdig.
  • Kommunen har ikke bedrevet ulovlig gjengjeldelse som følge var varsling.

Ni ansatte varslet

Det var i alt ni ansatte som varslet om mulige kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljø og sikkerhet ved bofellesskapet 24. november 2014. Brukerne har problemer knyttet til rus og psykiatri.

Kommunen gjennomførte en faktaundersøkelse som ga varslerne delvis medhold. En rekke tiltak ble gjennomført etterpå for å forbedre forholdene.

Noen av de ansatte, deriblant de to varslerne, kontaktet i 2015 Arbeidstilsynet som gjennomførte tre postale tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet. Åtte pålegg ble gitt i dialog med kommunen, pålegg som gradvis ble lukket innen januar 2017.

Om Aftenblad-reportasje

KPMG understreker at de ikke har tatt for seg tilbudet til beboerne i bofellesskapet. Konsulentselskapet omtaler samtidig Aftenbladets langreportasje «Den uutholdelige stanken fra leilighet 403» i mai 2017. Den omtalte og viste blant annet en video tatt av ansatte. Videoen avdekket mannens boforhold høsten 2015. KPMG fremhever at «flere har forklart» at Aftenbladets situasjonsbeskrivelse fra bofellesskapet skrev seg halvannet år tilbake i tid. Om beboer 403 skriver konsulentselskapet: «Vi har fått opplyst at han fremdeles har det bra.» Rapporten nevner ikke at Aftenbladet også dokumenterte beboerens boforhold i mars 2017, og at de var omtrent like ille som halvannet år før. Det nevnes heller ikke at også brannvesenet slo hardt ned på brannsikkerheten i boligen i et tilsyn i mars 2017. I kjølvannet ble bofellesskapet vedtatt nedlagt.

«Denne beslutningen var basert på en bred helhetsvurdering og ikke på at det da forelå brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsmiljø og sikkerhet. Beslutningen om nedleggelse fremstår som rimelig i lys av de mange utfordringene som hadde vist seg over tid,» skriver KPMG.

Les også

SV-politiker hospiterte i bofellesskap: – Det var så mye fluer i leiligheten at jeg måtte ha munnbind

Ytringsfrihet

KPMG konkluderer også at de to mest sentrale varslerne ikke har gjort noe galt – verken ved å varsle kommunen og Arbeidstilsynet, eller stå fram med kritikk i Aftenbladet.

«Varslerne har uansett ikke misbrukt sin ytringsfrihet etter varslingsreglene,» skriver KPMG.

Publisert: