• Lars Peter Christersson er leder i Allmennlegeforeningen i Rogaland. Fastlegenes arbeidsbelastning vil snart få konsekvenser for pasientene, frykter han. Fredrik Refvem
    Galleri

Fastleger slutter på grunn av hardt arbeidspress

Flere fastleger i Stavanger roper varsku og mener at arbeidsbelastningen er uholdbar.