• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, til venstre, lytter til innspill fra Knut Sand i Lurabyen og eier av Lura Turistheim, Christian Waage, til høyre. Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes, er nummer to fra høyre. Bussveien skal gå der de fire står. Eksisterende vei blir dobbelt så brei som i dag. Pål Christensen
    Galleri

Lura Turistheim slåss for smalere bussvei for å overleve

SANDNES: Milliardsprekken for bussveien kan «redde» næringsgrunnlaget for Lura Turistheim og flere av bedriftene i Stavangerveien. Utgiftskutt kan gi smalere bussvei, og dermed kan adkomst og parkering bli bedre enn med vei i full bredde.