Stavanger kommune vil stenge barnehage på grunn av lovbrudd

Barnehagen har fått flere muligheter til å rette opp i lovbruddene, uten at dette er gjort. Nå vil kommunen stenge den. Også i fjor stengte Stavanger kommune en barnehage.

Barnehagesjefen mener at barnehagen har et syn på barn som hører hjemme for flere tiår siden. Nå kan barnehagen bli stengt. Illustrasjonsbilde Foto: Pål Christensen

 • Hilde Moi Østbø
  Hilde Moi Østbø
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Begge barnehagene er små, private barnehager, med færre enn 20 barn. Før dette har Stavanger som tilsynsmyndighet bare stengt én barnehage, og det var i 2012.

Tok på alvor

Barnehagen som nå er under tilsyn av Stavanger kommune fikk forhåndsvarsel om varig stenging torsdag i forrige uke.

– Barnehagen har vært i drift i nesten 30 år. Ut fra det vi har sett har ikke barnehagen i tilstrekkelig grad evnet å tilpasse seg nye krav til barnehager. I tilsynssaken har ikke barnehagen sannsynliggjort at avvik vil bli lukket innen rimelig tid, og dette er grunnen til at vi vil stenge den, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

– Vi tok tilsynsrapporten på største alvor, etterkom pålegg og jeg anså saken for avsluttet. Varselet om varig stenging kom derfor overraskende, sier styrer til Aftenbladet.

Hun informerte foreldrene mandag.

Dette er ikke den samme barnehagen som Aftenbladet skrev om tidligere i høst. Endelig tilsynsrapport i denne saken er ikke klar.

Tilsynet mener at de voksne i barnehagen ikke klarte å møte barn på en måte som anerkjente dem. Illustrasjonsbilde Foto: Anders Minge

Gråt mye

Kommunen gjorde flere observasjoner i barnehagen:

 • Et av de minste barna, som nettopp hadde begynt i barnehagen, gråt mye. De voksne sa noen ganger «ja jeg er her» uten å gjøre noe mer. Barnehagesjefen mener at de voksne ikke klarte å trøste på en måte som anerkjente barnet. De mener personalet viste en forståelse av barn som var vanlig for flere tiår siden: «Dersom en ikke snakker om barnets situasjon, så tror en at barnet lettere glemmer hvorfor det gråter.» Barnehagesjefen vurderer at dette er sterkt bekymringsfullt.
 • Tilsynet syntes de voksne snakket lite med barna under måltidene, som varte i halvannen time. De mener barna virket trette, stille og resignerte. «Ingen av barna protesterte på å måtte sitte så lenge i babystoler, og tilsynet vurderer det som et tegn på at dette er vanlig praksis,» heter det i rapporten. Barna fikk ikke tallerkener, kniver og glass, og det var ingen rutiner for håndvask. De minste barna fikk ikke spise selv, men ble matet. Tilsynet mener de ansatte var mer opptatt av den praktiske biten av måltidet enn at barna fikk prøve selv.
 • Tilsynet mener at barnehagen hadde lite leker, og de var plassert slik at barna ikke fikk tak i dem. De så ikke leker som oppfordret til konstruksjonslek, byggelek, rollelek, fysisk aktivitet, utkledning og lignende.
 • Barnehagen har i dag flest barn under tre år, mens de tidligere hadde flest barn over tre år. Tilsynsmyndigheten mener at barnehagen ikke har klart å tilpasse seg en yngre barnegruppe. Dette mener de er bekymringsfullt.
 • Barna fikk ikke delta i å dekke bord og lignende i forbindelse med måltid. Barna var tilskuere til at voksne kostet og vasket etter måltid, heter det i rapporten. Tilsynet mener at det ikke er samsvar mellom ord i planene og praksis.
 • Barna fikk ikke velge selv hvilken aktivitet de skulle drive med, mener tilsynet. «De voksne bestemte når barn skulle gå fra bordet etter måltidet og hvilken aktivitet som skulle skje,» heter det. Dette mener tilsynet er brudd på barns rett til medvirkning.

«Tilsynets vurdering er at personalet utfører arbeidet instrumentelt, styrt av rutiner og tema i årsplanen (...). Uten å ivareta barns rett til medvirkning, uten pedagogiske vurderinger og uten å tilpasse metodikken til barnegruppa.»

«Ikke i tråd med lov»

Barnehagen har vært under tilsyn fra oktober 2015, men kommunen har påpekt mangler siden 2006. Kommunen konkluderer med at barnehagen «ikke er en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og forskrift.» De mener at de ansatte i liten grad viser forståelse for barnehagens samfunnsmandat og at de ikke klarer å utvikle og dokumentere sin pedagogikk.

Tilsvar

Styrer har frist til 14.november med å svare kommunen, og barnehagen er åpen frem til saken er endelig avgjort.

Styrer sier til Aftenbladet at hun personalet var tydelig preget av at tilsynsbesøket kom brått på.

– Den anspente stemningen smittet nok både for barn og voksne. Det som kommer fram i rapporten er ikke representativt for slik vi har det til vanlig, sier styreren til Aftenbladet.

Hun sier at tilsynet har styrket barnehagen på alle nivå, og sier de ansatte jobber bevisst med faglig utvikling.

– Vi har drevet en alternativ barnehage, og det er ikke alltid at andre som ikke har den samme tanken kan forstå bakgrunnen for at vi bruker en annen metode enn andre, sier hun.

– Men dere skal forholde dere til samme loven?

– Barnehagelov og rammeplan ligger i bunn for vår pedagogikk, og det er ikke noe motsetningsforhold mellom det og våre plandokumenter. Det er bare snakk om en annen tilnærming. Jeg håper dette vil gå bra til sist, sier hun.

Etter at styrer har gitt sitt tilsvar, vil Stavanger kommune vurdere om det vil endre deres konklusjon. Hvis ikke den blir endret, vil dagens konklusjon bli stående. Barnehagen kan da klage på saken, og den går da videre til Fylkesmannen for en endelig vurdering.

Stengt i fjor

En annen privat barnehage i Stavanger ble stengt i april 2016. Denne ble stengt bare noen dager etter at de fikk varsel, noe barnehagesjefen valgte å gjøre av hensyn til barna i påvente av endelig saksbehandling. Barnehagen var en familiebarnehage.

Årsaken til stengingen var at kommunen mente styrer ikke klarte å rette uforsvarlige og ulovlige forhold.

«Barnehagesjefen som tilsynsmyndighet mener at forholdene i (sladdet) familiebarnehager er av en slik art at barns rett til omsorg ikke er ivaretatt,» heter det i vedtaket fra april 2016.

Styrer/eier klaget på vedtaket, og mente konklusjonen bygget på udokumenterte påstander og feil.

Styrer klaget til Fylkesmannen, som valgte å opprettholde vedtak om varig stenging. Fylkesmannen mente at eier ikke har gjort forsøk på å rette det kommunen har påpekt.

Bekymring

Bakgrunnen for tilsynet var tre bekymringsmeldinger, blant annet om en trusselsituasjon, en bekymring for at barn ikke fikk nødvendig omsorg og nærhet og personalets manglende respekt for barna. Videre var det en bekymring for at barnehagen lot være å melde bekymringer til barnevernet.

Dette var blant tilsynets funn:

 • Et barnesyn som ikke var forenelig med gjeldende lover og forskrifter: «Eier og enkelte ansatte har et instrumentelt barnesyn der barn sees på som objekter som skal håndteres. Barn blir ikke trøstet og personalet har et uvanlig høyt fokus på rydding og praktiske gjøremål. Barn blir snakket til og ikke med.» Videre: «Enkeltbarn blir ydmyket foran andre barn og voksne.»
 • «Personalet neglisjerer barns forsøk på kommunikasjon og bruker negative tilbakemeldinger og irettesettelse av barna.»
 • «Tilsynet kan ikke se at barnehagen har system eller praksis for å fange opp barn som har behov for ekstra oppfølging.»
 • Tilsynet mener at personalet ikke ser hensikt med kompetanse, utvikling, refleksjon og faglige drøftinger. De hadde ikke vært på kurs på ti år.
 • «De har valgt vekk kompetanse, og gir uttrykk for et syn på fagkunnskap som unødvendig siden de har så lang erfaring med å drive barnehage og oppdra egne barn.»

Eier fikk en frist for å rette avvikene, og beskjed om at barnehagen ville bli varig stengt hvis disse ikke ble rettet.

Tilsvar

– Disse tilbakemeldingene var ikke gode å få, og det er ikke sånn det skal være i en barnehage. Vi har drevet i 20 år, og har hatt barn som har vist glede og trygghet, og vi har hatt fornøyde foreldre. På bakgrunn av det var det merkelig å få en sånn tilbakemelding, og det var mye feil i konklusjonen fra kommunen, sier tidligere styrer.

– Hva gjorde dere med avvikene?

– Det var vanskelig å få rettet, for jeg visste ikke hva jeg skulle rette. Det var mye som ikke var korrekt, sier hun.

Flere saker

Aftenbladet har bedt om innsyn i alle risikobaserte eller hendelsesbaserte tilsyn i barnehager i Stavanger, Sandnes og Sola i 2016 og 2017. I Sandnes og Sola er ingen barnehager stengt, men det har vært flere tilsynssaker i begge kommuner.

Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune. Foto: Kristian Jacobsen

Svært sjelden at barnehager blir stengt

Hvis en barnehage ikke retter uforsvarlige forhold, kan kommunen i ytterste konsekvens stenge den.

– Det er ikke uvanlig at tilsynet finner forhold som en påpeker eller gir avvik på, og de fleste gangene ønsker barnehager kjapt å lukke avvikene. Det er svært sjelden det ikke rettes opp umiddelbart, eller innen rimelig tid. Vårt ønske er ikke å stenge barnehager, men å sikre at vi har barnehager som drives i tråd med lov og forskrift, sier barnehagesjef i Stavanger Monica Buvig Stenseth.

Se Utdanningsdirektoratets veileder om tilsyn i barnehager.

– Hva skal til for at en barnehage stenges?

– Kommunen kan gi pålegg om at barnehagen skal rette uforsvarlige eller ulovlige forhold i en barnehage. Hvis det ikke blir rettet innen fristen eller ikke lar seg rette, kan kommunen som ytterste konsekvens vedta at en barnehage skal stenges. Dette er et vedtak som kan påklages, og det er Fylkesmannen som til sist avgjør om en barnehage skal stenges, sier hun.

Kommunen har ansvar for å passe på at barnehagene drives i samsvar med lover og regler, og følger det opp blant annet ved tilsyn. Noe rapporteres årlig fra alle barnehagene, mens kommunen også går i dybden og fører tilsyn med enkelttema i enkelte barnehager.

– Dette gjennomføres ikke med et fast mellomrom, men basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Noen ganger kan også bekymringsmeldinger føre til tilsyn.

Stenseth sier at foreldre kan føle seg trygge på at barnehagene i Stavanger gjennomgående er av høy kvalitet og jobber med å utvikle kompetanse.

– Jeg oppfordrer foreldre til å bruke samarbeidsutvalget i egen barnehage for å ta opp det de eventuelt ikke er fornøyd med, sier hun.

Kommunen har ansvar for å finne ny barnehageplass til barn i barnehager som blir stengt.

Se flere saker om barnehage her.

Publisert:
 1. Stavanger kommune
 2. Tilsynsrapport
 3. Barnehage

Mest lest akkurat nå

 1. SE NÅ: - Dagen vi har ventet på, er her snart

 2. Åpen konflikt mellom ordførerne i møte om veikutt

 3. De trodde munnbind beskyttet. Så gikk de syke på jobb i sykehjemmet.

 4. Denne lunsjretten får du bare tak i på Jæren: - Vi får ukentlig henvendelser fra utflyttede jærbuer

 5. Da Tomas (14) landet i denne hoppe­gropen, ble han lam fra halsen og ned

 6. Denne gaven tar helt av: – Dette er all time high. Vi har aldri sett slike tall