Fire barnehager blir lagt ned til høsten neste år

BARNEHAGE: Det er Triade avdeling Veden på Tasta, Soria Moria og Ulsberget i Hinna bydel samt Kvitodden på Hundvåg. Djupamyra beholdes.

Leder av oppvekststyret Sissel Knutsen Hegdal (H), Christian Wedler (Frp) og nestleder Rune Askeland (V).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det blir utfallet på møtet i oppvekststyret i kveld, onsdag. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet har kommet fram til at dette er den riktige avgjørelsen. Disse partiene er i flertall, det vil si de har sju av 11 representanter i oppvekststyret.

Rådmannen hadde foreslått å legge ned alle disse fem, men flertallspartiene redder altså den ene av de tre på Hinna.

Sissel Knutsen Hegdal (H): -Dette har vært en tung, men nødvendig avgjørelse.

Leder Sissel Knutsen Hegdal (H) la ikke skjul på at det har vært en tung avgjørelse:

–Tungt og trist, men nødvendig. Det handler om å ta ansvar i en ekstraordinær situasjon. Her er for mange plasser. Hvis vi ikke gjør dette, vil det gå ut over samtlige barnehager, da må vi spare 30 millioner kroner på driften av barnehagene. Vi har store ambisjoner for barnehager og skoler. Skal vi lykkes, kan vi ikke bruke penger unødig. Det er vårt utgangspunkt, sier Sissel Knutsen Hegdal (H) som er leder for oppvekststyret.

Nedlegging av Kvitodden barnehage ble vedtatt i fjor, dette er bare en stadfesting.

Soria Moria barnehage blir lagt ned. Dette bildet ble tatt da oppvekstpolitikerne Anne Kristin Vik Bruns (KrF) og Rune Askeland (V) (i midten) besøkte barnehagen forrige uke. Til venstre virksomhetsleder Mona Mjølsnes Knutsen, Til høyre FAU-leder Erik Meulepas.

Hinna bydel

Grunnen til at rådmannen har gått inn for å legge ned hele tre kommunale barnehager i Hinna bydel, er at det er her overkapasiteten er størst. Og kommunen har ikke myndighet til å legge ned private barnehager.

Ulsberget barnehage.

Men tre er for mye, mener flertallspartiene:

– Det ville vært for dramatisk. Da ville avstanden til andre kommunale barnehager bli for stor. Vi legger ned Soria Moria og Ulsberget. Men vårt forslag for Ulsberget er noe annerledes enn rådmannens. Vi slår sammen Ulsberget og Djupamyra, slik at det blir en barnehage i bygget til Djupamyra, sier Knutsen Hegdal (H).

– Med rådmannens forslag kunne barna ved Ulsberget risikere å bli spredt for alle vinder, nå flyttes de til Djupamyra, tilføyer Christian Wedler, Frps gruppeleder.

Djupamyra barnehage beholdes. Her snakker FAU-leder Merete Langset med oppvekstpolitiker Rune Askeland (V) som besøkte barnehagen i forrige uke.

– Hva er hovedargumentet for å beholde Djupamyra?

– Selv om Ulsberget og Djupamyra er like på mange måter, er forskjellen at barna som går i Djupamyra tilhører Godeset skolekrets. Mens de i Ulsberget har har flere både kommunale og private barnehager å velge mellom som tilhører Gausel skole, svarer Anne Kristin Vik Bruns (KrF) og Arnhild Skretting som begge bor i bydelen.

Anne Kristin Vik Bruns (KrF) (til venstre) og Arnhild Skretting (Sp).

– Men det vil jo ikke være plass både til barna som nå går i Ulsberget og Djupamyra i Djupamyra barnehage?

–Vi vet jo ikke ennå om alle vil søke, svarer Wedler.

Både Ulsberget og Djupamyra holder til i egne bygg, men ble i fjor avdelinger under Bamsefaret barnehage.

Rune Askeland (V): Både barna og ansatte vil bli godt ivaretatt.

– Prosessen med samkjøring er godt i gang, og med vårt forslag beholder vil et faglig sterkt miljø og gode relasjoner mellom mange av barna, sier Rune Askeland fra Venstre som er nestleder i oppvekststyret.

Han er opptatt av å få fram at både barn og ansatte i de berørte barnehagene vil bli ivaretatt på en god måte.

30 barn går i Triade barnehage avdeling Veden på Tasta.

Veden og Byfjordparken

Flertallspartiene går inn for rådmannens forslag om å legge ned avdeling Veden i Triade barnehage, men poengterer at barna og personalet i Veden vil få år tilbud om å flytte Smietunet barnehage som er et annet bygg i Triade barnehage.

Ap og Rødt utgjør mindretallet på fire i oppvekststyret vil verken legge ned Veden eller de tre på Hinna. Deres alternativ er å stoppe Byfjordparken barnehage AS som bygges på toppen av et næringsbygg i Kalhammeren.

Flertallspartiene har kommet til at det er altfor seint å si nei til Byfjordparken nå:

– Vi har vurdert de nye plassene i Byfjordparken. Vi har diskutert om vi er forpliktet til å finansiere driften av de hundre plassene, eller om det er mulig å forskyve. Svaret fra rådmannen er at kommunen har en klar forpliktelse; vi har godkjent barnehagen i 2014. Her er vi altså juridisk bundet opp. Vi vil ikke gå fra våre forpliktelser, sier Sissel Knutsen Hegdal (H).

Her er vi altså juridisk bundet opp. Vi vil ikke gå fra våre forpliktelser.

– Kommunen har krevd at Byfjordparken AS skal bygge barnehage, da kan vi ikke la dem sitte igjen med svarteper. Vi bryter ikke avtaler. Folk skal vite når inngår avtale, står vi ved den, understreker Christian Wedler (Frp).

Fra venstre og rundt bordet: Anne Kristin Vik Bruns (KrF), Arnhild Skretting (Sp), Sissel Knutsen Hegdal (H), Christian Wedler (Frp), Rune Askeland (V).

Lassa på Stokka

Flertallspartiene er enige med rådmannen i at private Lassa barnehage AS må flytte ut av kommunalt barnehagebygg på Stokka.

– Vi hjalp dem ut av en knipe for to år siden ved å la dem leie kommunalt bygg i to år. Avtalen går ut sommeren 2018. Kommunen trenger nå dette bygget, vi skal flytte barn som holder til i midlertidige moduler over i dette, forklarer Knutsen Hegdal.

Men i motsetning til rådmannen og mindretallspartiene, vil flertallspartiene også denne gang gi Lassa en håndsrekning. Den kan bli at Lassa får flytte inn i de midlertidige modulene på Stokka. Flertallspartiene vil rådmannen skal forhandle med Lassa om det.

NML-barnehagene har søkt om finansiering av 18 nye plasser i Solheim barnehage i Madla bydel. Flertallspartiene er enige med rådmannen om at søknaden avslås på grunn av overkapasitet i bydelen og byen.

«Respektløst»

Flertallspartiene synes det er underlig at Ap, Rødt, SV og MdG både sier nei til Byfjordparken og nei til nedlegging av barnehager all den tid et enstemmig bystyre den 23. oktober vedtok følgende under behandlingen av barnehagebruksplanen:

«Som følge av nedgang i barnetallet er det overskudd på barnehageplasser i Stavanger kommune i hele perioden. For barnehageåret 2018-2019 avvikles om lag 290 kommunale barnehageplasser. Samtidig opprettes 100 nye plasser, og netto nedgang i kapasitet er om lag 190 plasser. Prognosetallene viser at det vil være behov for ytterligere reduksjon av den totale barnehagekapasitet utover i planperioden.»

Det er spesielt at man neglisjerer bystyrets vedtak så kort etter.

– Det er spesielt at man neglisjerer bystyrets vedtak så kort etter, sier Rune Askeland (V).

– Klart respektløst, tilføyer Christian Wedler (Frp).

Men selv beholder dere 54 av de 135 plassene rådmannen mente det var nødvendig å legge ned på Hinna, innvender Aftenbladet.

- Det er ikke slik at vi ikke klarer å manne oss opp til å legge ned 54 plasser. Vi lar resten være opp til foreldrene. Når de har søkt, vil det vise seg hvor det blir ledige plasser, svarer Wedler.

Mossige reagerer på kritikken:

– Etter bystyrets behandling har vi fått ny informasjon om Byfjordparken som gjør at vi innså at vi kunne redde både Hinnabarnehagene og Veden fra nedlegging ved å si nei til Byfjordparken. Et enstemmig bystyre vedtok også at framtidig utbygging og drift primært skal være i kommunal regi. Det prinsippet bryter altså flertallspartiene nå. Selvsagt går det an å si nei til Byfjordparken. Hvorfor i all verden ber da rådmannen oss om å si ja til finansiering av de hundre plassene i dag? Tidligere har vi godkjent utbygging, men ikke finansiering. Oppvekststyret er ikke noe sandpåstrøings-organ. Og situasjonen (nedgang i antall plasser) har jo endret seg dramatisk siden det ble bestemt at det skal bygges barnehage i Byfjordparken.

Publisert: