Fortsatt byggeboom i østre bydel

Foto av østre bydel tatt i 2021, her med Tou scene og Siriskjeret i forgrunnen.

I løpet av få år kan det komme ytterligere 1500 boliger i østre bydel på Storhaug i Stavanger.

Publisert: Publisert:

Tomtene langs sjøen i Storhaug bydel, Urban Sjøfront, er for lengst blitt et viktig vekstområde i Stavanger.

Over 5000 flere

I 15-årsperioden 2006–2021 steg folketallet i Storhaug bydel fra 12349 til 17597, en økning på 5248 personer eller 42,5 prosent.

Ulike faser

Men ennå er det mange eiendommer som er under utvikling, riktignok på svært ulike stadier av planleggingsprosessen.

Legger man maksimumstallene for de enkelte planene til grunn, kan det komme enda drøyt 1500 boliger og anslagsvis 3000 nye innbyggere i bydelen i løpet av få år.

Mens Lervig Brygge alt har blitt gradvis utbygd gjennom en 10-årsperiode, og nå går inn i de siste etappene, er det heftet til dels stor usikkerhet ved enkelte av de andre prosjektene, blant dem Mølleneset der deler av den karakteristiske silobebyggelsen er planlagt revet og erstattet med boliger.

Krigen i Ukraina har gitt ny næring til diskusjonen om dette er så lurt, og om ikke siloene igjen bør tas i bruk som beredskapslager for korn.

Omstridt

Det er langt fra bare entusiasme i bydelen om den transformasjonen som er i gang. I flere saker den siste tiden har det blitt luftet sterk bekymring om bydelens identitet er i ferd med å gå tapt. Og om det er en ønsket utvikling at en allerede tettbygd bydel blir enda tettere, mens eiendomsinvestorene håver inn.

Her er de største prosjektene i bydelen nå:

Les hele saken med abonnement