Tordis Dahl Wiig Bergersen er død

  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Minneord: Tordis Dahl Wiig Bergersen var født i Oslo 2. august 1924. Hun flyttet til Stavanger som ganske liten, sammen med foreldrene Tomina og Harald Wiig og søstrene Nanne og Solveig. Familien bodde i Dronningsgate 68 på Eiganes, og Tordis bevarte den pene dialekten som kjennetegnet denne delen av byen.

Tordis var nr. 2 i søskenflokken, og hun beskrev det selv som at «Mor og Nanne er storemaktå, Solveig er litlemaktå og så er det far og meg i midten». Søstrene hadde god kontakt, selv om de som voksne bodde i henholdsvis Oslo (Finn og Nanne Ramsøy), Kopervik (Alf og Tordis Bergersen) og Stavanger (Sverre og Solveig Bjørn-Nielsen).

Tordis var en livlig og kreativ jente, og likte å utfolde seg. Foreldrene mente det var viktig at døtrene fikk utdanning, og Tordis gikk på Kongsgård gymnas under krigen. Hun deltok i revyer, og hadde en drøm om å bli skuespiller. Derfor reiste hun til USA etter at krigen var slutt, og studerte ved Bennington college, Vermont, i 1946, og ved en teaterskole i New York i 1947. Under studiene jobbet hun som fotomodell. Men hjemlengselen ble nok for stor. Hun reiste hjem til Stavanger før jul i 1947.

Tordis var språkkyndig, og studerte ved Universitetet i Oslo der hun tok engelsk, fransk og geografi. En periode jobbet hun også som au pair i Frankrike. Under studiene i Oslo traff Tordis Alf Bergersen. Ifølge henne var Alf det beste som kom ut av geografistudiet. De giftet seg i Stavanger i 1952. De første årene bodde de i Oslo, og Tordis fikk jobb i NRK som medarbeider i Barnetimen. Der samarbeidet hun blant annet med Alf Prøysen, Anne-Cath Vestly, Thorbjørn Egner og onkel Laurits.

Hun fortsatte i NRK også̊ etter at familien flyttet tilbake til Stavanger i 1957. Datteren Tone ble født året før, og sønnen Per året etter at de kom til Stavanger. De fikk 15 spennende år i Stavanger, Alf arbeidet i skolen Tordis ble adjunkt ved Hetland gymnas.

I 1972 ble Alf rektor ved Karmøy gymnas, og familien flyttet til Kopervik. Tordis arbeidet som adjunkt ved samme skolen. Etter hennes eget forslag ble hun kalt for «Madammen», og hun underviste både i engelsk og fransk. Hun likte seg godt som lærer, og hadde store kunnskaper som hun brukte til beste for elevene. Selv om hun ble rammet av MS, fortsatte hun i jobb fram til pensjonsalderen.

Det var et nært og godt forhold i familien, og feriene tilbrakte de først og fremst på hytten i «Steinhagen» på Bru (Rennesøy). Hytten var bygget av Tordis sin far, Harald Wiig, i 1932. Eller de pakket bilen og reiste på tur. Alfs far var prest i Nord-Norge, og en gang kjørte familien helt til Tromsø, der Alf hadde sine røtter. Tordis og Alf likte å reise også̊ etter at barna var voksne, og var på turer både i Europa og USA.

Alf døde i 2007, og datteren Tone et par år senere. Tordis bodde de siste årene sammen med barnebarnet Per Berger i generasjonsbolig, til gjensidig nytte og glede. Tordis fikk bo hjemme til høy alder, og var alltid glad for å få̊ besøk. Hun var lett å snakke med og hadde greie på det meste.

Tordis fikk et svært spennende og et langt liv, og hun var takknemlig for alt hun hadde fått oppleve. Familien har gode minner fra en livlig mor, tante, svigermor og bestemor, som hadde den ekstra gnisten i seg, og en smittende latter.
Hun var på Bokn sykehjem de siste seks ukene, og var klar til det siste. Hun sovnet inn stille og rolig, lørdag 25. september, 97 år gammel. Vi takker for alt hun fikk gi av godhet og omsorg, og lyser fred over Tordis sitt gode minne.

Familien i Stavanger, Kopervik, Bergen, Skottland og Rånåsfoss

Publisert:

Minneord

  1. Arnold Jørgensen er død

  2. Tordis Dahl Wiig Bergersen er død

  3. Einar Knudsen, tidli­gere infor­masjons­direktør i Norske Shell, er død

  4. Arne Johan Blix er død

  5. Takk for din utrettelige innsats for samfunnet

  6. Sophus Beer Jacobsen er død

  1. Minneord
  2. Minneord