Sivilforsvaret testa sirena

Klokka 12 ulte sirenene, men det var berre ein test.

Sirena tyd «Viktig melding - søk informasjon».
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

To gonger i året testar Sivilforsvaret varslingsanlegget sitt, eller tyfonen som den eigentleg heiter. Det skjer alltid i januar og juni, og i dag er dagen her.

Dei fleste hugsar nok lyden godt. Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seg. Alarmen tydde opphavleg «Viktig melding - lytt på radio», men du kan òg oppsøkje informasjon på TV, internett og/eller sosiale medium.

Kan brukast i både fred og krig

I heile landet er det cirka 1250 tyfonar som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga kan både bli brukt i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanlegga mellom anna brukast ved industriulykker med utslepp av giftige eller farlege stoff. Medan i krig kan anlegga brukast ved fare for flyangrep, seier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Sjeldan brukt

Om alarmen plutseleg ikkje verkar, så får dei høve til å reparere det som ikkje fungerer.

Signalet blir, heldigvis, sjeldan brukt sett bort frå testane. Ikkje sidan i 2000 har det vore brukt i ei reell hending. Då var det ein brann i ei tankvogn med propan i Lillestrøm. Likevel var det nok fleire som fekk kaffien i halsen då alarmen gjekk 10. juli i fjor, men det var heldigvis berre ein uheldig tastefeil.

Publisert: