• Gunnhild Lønning, til venstre, og Kjersti Vågen forbinder kristendom med positivitet og trygghet heller enn moralisme. Carina Johansen

– Trist at flere unge ikke er aktive i menighetslivet

Færre ungdommer konfirmerer seg kristelig, og de fleste som forlater kirken gjør det i løpet av tenårene eller som unge voksne. Men deltakerne på årets UL mener folk flest har feil tanker rundt hva det vil si å være kristen.