• Turisthytta Nilsebu innrammet av Storånå til venstre og Gråfolåna til høyre. Nilsebuvatnet er regulert. Gråfolåna og inntaket i Sandvatnet ligger i Lusaheia landskapsvernområde. Njål Vadla

Vil bygge kraftverk i Nilsebu

For tredje gang søker grunneiere i Hjelmeland om vannkraftutbygging ved Nilsebu turisthytte. Kommunen er positiv, men det er ikke Stavanger turistforening.