• Reguleringen er allerede i boks for utvidelsen av Høgskolen VID. Haga Grov Arkitektereng

Varsler storutbygging på Misjonsmarka

NMS Eiendommer planlegger å bygge stort på sin eiendom på Misjonsmarka.