Boganes sykehjem skal ut på nytt anbud, men pris skal ikke avgjøre

Driften av Boganes sykehjem i Stavanger skal konkurranseutsettes på ny. Men det skal skje på en ny måte.

Boganes sykehjem drives nå av Aleris og skal ut på ny anbudskonkurranse der både private/kommersielle, ideelle organisasjoner og kommunen skal delta.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det nye er at prisen skal være fast. Konkurransen skal handle om hvem som kan tilby best kvalitet til den prisen kommunen fastsetter på forhånd.

Konkurransen skal være åpen for både ideelle organisasjoner og komersielle.

Det er flertallspartiene (H, Frp, KrF, V, Pp) sine representanter i levekårstyret som står bak dette felles forslaget som blir vedtatt i levekårstyret tirsdag kveld (den 17. januar).

De vil også at kommunen skal delta i konkurransen.

Les hele forslaget i faktaboksen.

Fornøyde med felles løsning: Fra venstre: Sissel Stenberg (Frp), Kåre Reiten (Høyre), Line C. Christiansen (Venstre), Inge Takle Mæstad (KrF).

Startet med uenighet

Grunnen til at flertallspartiene måtte sette seg sammen og tenke nytt, var uenighet mellom KrF og dels Venstre på den ene siden og Høyre og Frp på den andre.

Inge Takle Mæstad (KrF) ønsket nemlig først å reservere anbudskonkurransen for ideelle organisasjoner, og parkere de kommersielle på sidelinjen.

Det ville betydd at Aleris som i dag driver Boganes, ikke ville fått anledning til å delta.

Høyre og Frp med Kåre Reiten og Sissel Stenberg i spissen derimot, ville ha full konkurranseutsetting slik at også de komersielle kunne delta.

Venstre var litt enige med begge: - Vi tenkte KrFs forslag kunne være interessant, men vi synes også det er greit å ha en kommersiell aktør, sier Line C. Christiansen, Venstres representant i levekårstyret.

«Spennende» og «unikt»

Alle fire er strålende fornøyde med å ha jobbet seg fram til det alle mener er et bedre forslag enn det de hadde hver for seg:

– Dette er spennende. Nå får vi en konkurranse om kvalitet. Det vil gå på alt fra pleie og behandling til mat/ernæring, aktivitet, brukermedvirkning, samarbeid med pårørende, nytenkning osv. Før utlysingen må kommunen definere nærmere hva som er god kvalitet. Det vil være nyttig for alle sykehjemmene, sier Kåre Reiten (H) som er leder for levekårstyret.

Vi legger til en ny dimensjon til konkurranseutsetting. Det vanlige er jo at man er mest opptatt av pris.

– Dette er ganske unikt. Vi legger til en ny dimensjon til konkurranseutsetting. Det vanlige er jo at man er mest opptatt av pris, sier nestleder Sissel Stenberg (Frp) som mener dette er en vinn-vinn-løsning for samtlige partier og for brukerne.

-Pengene teller minst

Inge Takle Mæstad (KrF):

-En veldig god løsning. Begrunnelsen for vårt opprinnelige forslag om å begrense konkurransen til de ideelle, var ikke fordi vi var opptatt av de ideelle organisasjonene for de ideelle sin del. Det handlet om brukerne, om et best mulig tilbud til dem. De ideelle sykehjemmene er kjennetegnet av høy brukertilfredshet, at de er flinke til å engasjere frivillige og at de er innovative. Nå får vi en utlysning som harmonerer med dette.

«Det er tjeneste og ikke fortjeneste vi ønsker å stimulere til», uttalte KrF-eren til Aftenbladet før jul da han ville utestenge de kommersielle.

– I vår nye felles løsning er ikke pris viktig. Nå gjelder det om å få mest mulig kvalitet ut av kronene. Det er gode tjenester som er det viktigste, ikke inntjening, poengterer han.

Det er gode tjenester som er det viktigste, ikke inntjening.

– Et godt forslag som vil skape ro og forutsigbarhet. For oss er det også viktig at vi har med i vedtaket at de ansatte skal ha gode lønns- og pensjonsvilkår, tilføyer Line C. Christiansen (V).

-Dette er en så god løsning at Ap bør være med på dette. Vi snakker om kvalitet, kvalitet, kvalitet til fast kommunal pris med brukerne i sentrum og gode betingelser for de ansatte, sier Reiten.

-Kommunen bør overta

Sahfana M. Ali er Aps gruppeleder i levekårstyret i Stavanger.

Arbeiderpartiet går primært inn for at kommunen skal overta driften, altså ingen konkurranseutsetting.

– Vi mener at det er feil at private aktører skal hente ut penger og utbytte i sykehjemsdrift. Disse pengene vil vi heller bruke på brukerne, som trenger det sårt. Offentlige penger skal gå til offentlig velferd. Vi er imot profitt jaget etter offentlige tjenester, sier Sahfana M. Ali.

Fordeler med kommunal drift er også at ansatte får bedre lønns- og pensjonsbetingelser og at kommunen har større kontroll over pengebruken, tilføyer hun.

Ap kommer til å stemme mot flertallspartienes forslag.
-Uansett om de sier det skal handle om kvalitet og ikke om pris, er det fortsatt konkurranseutsetting. Og det er vi mot, sier Ali.

-Det vi synes er morsomt her, er at de må ha med alle disse punktene og stille disse kravene for at det skal bli en bedre konkurranseutsetting. Da kunne liksågodt kommunen ha drevet det, sier Ali.

Hun synes det er synd at KrF har gått bort fra sitt opprinnelige forslag slik at Høyre og Frp får flertall for full konkurranseutsetting.

Stavanger har ti kommunale sykehjem, fem ideelle (Øyane, Tasta, Domkirken, Alders Hvile og Blidensol) og 1 kommersielt (Boganes),

Publisert: