• Tidligere politistasjonssjef Henry Ove Berg mener det ble gjennomført en god gjennomgang lokalt, og at det ble funnet flere punkter som politiet ønsket å utbedre. Jon Ingemundsen

– Vår evaluering var god nok

Tidligere politistasjonssjef Henry Ove Berg mener evalueringen av Nokas-saken var grundig og god.