• Det må vises hvordan nye bygg langs elva gjennom Bryne kan sikres mot en 200-års flom, er kravet fra NVE. Her Møllefossen under flommen i november i fjor. Geir Sveen

Bryne må ta høyde for 200-års flom

Hvis Time kommune ikke får på plass en flomberegning for Bryne sentrum, vil den nye, mye omtalte planen for Bryne vest bli møtt med innsigelse, varsler Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).