• Skissen er laget på et tidligere stadium i planleggingen av biogass-anlegget og ikke nødvendigvis identisk med den endelige versjonen av prosjektet. (Montasje: IVAR IKS) Ukjent

Her skal det produseres grønn gass til biler og busser

Ett av Norges største biogassanlegg får snart byggestart i Hå. Biogassen fra matavfall og avløpslam skal bli drivstoff til biler og busser via Lyses gassnett i Sør-Rogaland.