• Stridens hule; er dette et spisested i tråd med leiekontrakten mellom huseier Kirkegaten 9 AS og Osman Uzun? Huseier mener virksomheten ikke er forenlig med kontrakten og krever den opphevet. Fredrik Refvem

Huseieren vil kaste ut strippeklubb

Dialog har ikke ført frem. Nå går huseier til sak for å kaste Money Talks ut av lokalene i Kirkegaten 9 i Sandnes. I dag legges rammene for rettssaken.