• Erstatningen gjelder blant annet arealet hvor denne gang- og sykkelveien nå er på plass ved Goa skole. Restarealet ligger brakk. Jorda ble brukt til intensiv dill- og salatproduksjon. Jon Ingemundsen

Rekorderstatning for grønnsaksjord

Salatkonge Einar Mikal Hanasand i Randaberg er tilkjent landets i sitt slag desidert høyeste jorderstatning.