• Disse ett år gamle husrekkene på Brattebø er ett av flere eksempler på utbygginger som kunne vært mer varierte i utformingen, mener byutviklingspolitikerne i Sandnes. FOTO: Pål Christensen

- Vi bygger for kjedelig

Flere boligfelt som er reist de siste årene er for grå, like og kjedelige. Nå vil politikerne i Sandnes ha sterkere vekt på estetikken – mer variasjon, mer spenst, flere farger.