• Pengene som skulle sikre amatørene plass i det nye konserthuset, ble glemt i 2013-budsjettet. Jon Ingemundsen

Glemte kulturpenger skal letes fram fort

Pengene som skal sikre at også det frivillige kulturlivet har råd til å bruke det nye konserthuset, må på plass så raskt som mulig, krever politikerne i formannskapet.