• Nektar og pollen fra rapsplanter som ble dyrket på Særheim, bildet, inneholdt imidakloprid fra beising av frøene. Stoffet er ekstremt giftig for bier. Jonas Haarr Friestad

Mattilsynet tygger på farlig biegift

Forsøk hos Bioforsk Vest på Særheim bekrefter at et plantevernmiddel som er ekstremt giftig for bier overføres fra beisede frø til pollen og nektar også i norsk raps. Oljeveksten er svært tiltrekkende for pollinerende bier.