Frontkollisjon ved Lutsivannet

To biler har kollidert front mot front ved Hogstad i Sandnes.