Redningsturen ble strabasiøs

Redningsmannskapet måtte slite for å komme inn til hytta der Ulf og Marthin Olsen satt værfast.