• En hoggorm i slike farger har Njål Vadla aldri sett før. Njål Vadla

Har du sett en slik hoggorm før?

— Jeg har sett mange hoggormer i mitt liv, men aldri noen med slike farger, sier Njål Vadla.