• Arvid Mæland sier han vil innfri kravet og betale så snart det er praktisk mulig. Jonas Haarr Friestad

Arvid Mæland sier han vil betale hele kravet fra Tonstadmann

Arvid Mæland har betalt nesten alt han skylder Tonstadmannen Konrad Ovedal. Onsdag ettermiddag gjenstår fortsatt 45.000 kroner.