• Storm Lode, til venstre, Hazel Mingar Walker og Anette Svendsen hadde første skoledag på Vigre skule og fikk litt hjelp av foreldrene når de skulle lage sin egen is med brun kjeks og fargerike iskuler. Jon Ingemundsen

Lagde is første skoledag

Fem gutter og to jenter hadde sin første skoledag på Vigre skule i Hå.