• Jens Petter Gitlesen mener Stavangers politikere først og fremst må etablere en politikk for utviklingshemmede. Her under et tidligere besøk fra Aftenbladet, og med datteren Emilie. Tommy Ellingsen

Etterlyser en helhetlig politikk for utviklings- og funksjonshemmede

Arbeid til alle. Meningsfulle dagsenterplasser. Slutt på diskrimineringen. Og: En helhetlig politikk for funksjonshemmede og utviklingshemmede.