• Deler av dvergålgraset her i Sømmevågen skal flyttes for å gjøre plass til den nye seks felts riksvegen som skal bygges. Det meste av graset ligger under vann.

Bruker 10 millioner i bompenger for å flytte verneverdig gras

For at Statens vegvesen skal få legge deler av den seks felts brede vegtraseen til nye rv. 509 ut i Sømmevågen, må verneverdig dvergålegras flyttes fra innflyvningen til flyplassen.