21-åring frikjent for militærnekt

Krigsadvokaten fikk ikke medhold i retten for at 21-åringen hadde unnlatt å møte til førstegangstjeneste med vilje.