• Redningsleder sier de fra tid til annen får henvendelser fra folk som ikke orker å ta seg ned fra fjellet selv.

Folkehjelpen bar sliten mor ned fra Preikestolen

Hovedredningssentralen vurderte å sende helikopter. — Folk generelt har en tendens til å forlange mer og yte mindre, sier redningsleder.