• Astrids søster Anne Synnøve Myge, til venstre, og broren Sigurd Lindal reagerer på at én svak gruppe skal miste tilbudet, fordi en annen svak gruppe også trenger det. Foto: JONAS HAARR FRIESTAD

– Som å gi Astrid sparken

Stavanger kommune har gitt ti personer med utviklingshemming beskjed om at de mister dagsenterplassen sin etter sommeren.