Tordis kan tape flere tusen kroner

Tordis Lea kan bli trukket 8500 kroner i pensjon i løpet av et kvartal hvis partene ikke kommer til enighet om nye regler.