• Hvorfor skal Rogaland og Ryfylke ha så mye dårligere tilbud enn folk lengre nord langs kysten, undres fastlege Eivind Vestbø. Lars Idar Waage

- Dette er ikke forsvarlig

Ambulansebåten i Ryfylke blir så svekket at ryfylkekommunene bør vurdere å engasjere Fylkesmannen i Rogaland i saken, mener lege Eivind Vestbø i Finnøy.