• Ordførar Mons Skrettingland er godt nøgd med at akuttilbodet til Hå-buen kjem så raskt i gang. Jon Ingemundsen

Hå fornøgde med seg sjølv

Politikarane i Hå meiner dei gir innbyggjarane eit godt tilbod når dei opprettar fire akuttsenger for kronisk sjuke.