• – Vi trenger matjorda, vi trenger bønder. Vi har nok plass til nye boliger. Det som nå trengs, er at vi bygger høyere, sier John Peter Hernes, her fotografert på toppen av Ullandhaug. Jonas Haarr Friestad

– Plassmangel finnes kun i hodene

Det er ingen vits i å slå sammen Stavanger med nabokommunene for å få tak i mer matjord til boligbygging, sier John Peter Hernes (H).