• Alle kultursøylene får penger på neste års budsjett og Julebyen får mer enn tidligere. I tillegg blir det kommunal pølsefest, representert på dette illustrasjonsfotoet av mandsangerne Egil Roar Olsen, Paul Thorsen, Willy Sailor, Alf Sverre Andersen og Harald Berentsen som lager kulturpølser. Arnt Olav Klippenberg

Rosin i budsjettet er pølsefest

"Hvileskjær" kaller rådmannen budsjettet sitt, men både politikere og hunder har ting å glede seg over i forslaget .