• Både barnehager og skoler kommer til gården for å få undervisning. Privat

Ingen storsatsing på økologisk gård

Daglig leder ved Ullandhaug økologiske gård er skuffet over at Stavanger kommune ikke ønsker å ta et større tak i gårdsdriften.