• To tyskere hentes med ambulanse etter at de kolliderte med sau(er) da de kjørte med motorsykkel på Suleskardveien i Sirdal. Hans E. H. Jacobsen

Tysker kolliderte med sau, kjørt til SUS i taxi

En skadet tysker ble kjørt i taxi fra Suleskardveien til SUS etter at han hadde kollidert med en sau da han kjørte med motorsykkel på Suleskardveien i Sirdal.