• Lana K. Nilsen (9) er en av 150 barn og unge som nå nyter godt av ivrige turnforeldres innsats. I løpet av noen hektiske sommermåneder ble Straen Gymnastikk- og turnforening etablert. Carina Johansen

Reddet turntilbudet på dugnad

Noen reiste til Syden og andre slappet av på hytta. Ivrige turnforeldre brukte sommerferien til å etablere en helt ny turnforening.