• Martin Grøsfjeld har i flere år kjempet mot at kommunen skal overta fritidseiendommen hans på Boganeset. Her på brygga i 2008. Pål Christensen

Urettferdig, men vedtatt likevel

Formannskapet gikk med 15 mot 4 stemmer inn for å ekspropriere Martin Grøsfjelds fritidseiendom på Boganeset. Dette til tross for at representanter for de aller fleste partiene mente at det var urettferdig.