Hå og Eigersund må føre regnskap for tilskudd

I framtiden må Hå og Eigersund dokumentere at millionene de får til psykisk utviklingshemmede virkelig går til denne gruppen.

Eigersund får 55,5 millioner kroner i året for 50 personer fra andre kommuner som valgte å bli igjen da Bakkebø ble nedlagt. Før sommeren skrev Aftenbladet at kommunen sitter igjen med 16-17 millioner kroner når disse personene har fått det de har krav på av helse- og omsorgstilbud.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Eigersund får 55,5 millioner kroner i året for 50 personer fra andre kommuner som valgte å bli igjen da Bakkebø ble nedlagt. Før sommeren skrev Aftenbladet at kommunen sitter igjen med 16-17 millioner kroner når disse personene har fått det de har krav på av helse— og omsorgstilbud.

I økonomiplanen skriver rådmannen: «Dog så tyder beregningene på at vi bruker deler av vertskommunetilskuddet til andre formål enn det tilskuddet har som målgruppe.»

Det fikk stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) til å reagere. Han tok saken opp i kontrollkomiteen som sendte brev til statsråden.

Nå har helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen sett på ordningen som omfatter Hå og Eigersund i Rogaland.

Hå kommune har 34 personer som valgte å bli boende i kommunen etter at Nærlandsheimen la ned. I 2011 ga det et tilskudd på 44,5 millioner kroner. Hå har valgt en annen ordning enn Eigersund. Hvis ordningen et år går med overskudd, overføres pengene til fond for bruk i dårligere tider.

— Jeg vil sørge for at vertskommunene fører et prosjektregnskap for tilskuddet, slik at det kan dokumenteres at tilskuddet er nyttet etter hensikten, sier Strøm-Erichsen.

Hallgeir Langeland mener dette er penger som kan være brukt i strid med Stortingets intensjoner og er glad for at statsråden reagerer.

— Det er bra at hun griper fatt i dette for å rydde opp slik at de som skal ha pengene får det de har krav på, og at de ikke blir brukt til andre formål, sier han.

Selv om Eigersund innrømmer at kommunen "bruker deler av vertskommunetilskuddet til andre formål enn det tilskuddet har som målgruppe", skriver kommunen til statsråden at det brukes penger til kulturtiltak, vedlikehold av bygg, Lysgården og pensjoner til ansatte. Det mener kommunen ikke har kommet klart nok fram i Aftenbladet.

Publisert: