Tilståing i kattedrapsaka

Ein ungdom frå Stavanger har tilstått å ha vore med på kattedrapetsist helg då ein katt blei grilla til døde i ein ein mikrobølgeovnpå ein privatfest.