Lavere skatteinngang

Skatteinngangen i Stavanger i juni er rundt 14 millioner kroner lavere enn prognosen. Akkumulert skatteinngang etter juli måned er ca. 17, 4 millioner lavere enn prognosen.