Vil steinlegga Saudafjorden

Steinmasse frå Saudautbygginga kan dekka til den forureina sjøbotn i Saudafjorden.