Leter etter granskings- metoden

Fylkesmann Tora Aasland vil kontaktet politiet i Waisenhus-saken. Men hun vet ennå ikke hvordan påstandene om overgrep mot barnehjemsbarna skal granskes.