- Renovasjonen kan spare 6 mann straks

— Renovatørene i Stavanger er innstilt på å redusere 3 ruter og spare inn 6 mann umiddelbart.