Ulike regler i samme kommune

Campingplassene i Klepp kommune må forholde seg til hver sinebyggeregler. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme omcampingplassene skal ha lov til å bygge tretelt.